LAPIŲ VAIKŲ NAMŲ PARAMOS FONDAS

 

  APIE MUS

  Lapių vaikų namų paramos fondas įsikūrė 2013 m. rugpjūčio mėn. Pagrindinis Fondo tikslas labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.

  Fondo veiklos sritys ir tikslai yra: teikti labdarą ir paramą bei kitokią pagalbą detalaus plano sprendinius; rengti ir įgyvendinti Lapių vaikų namų bendrabučio techninį projektą; organizuoti, vykdyti ir įgyvendinti Bendrabučio statybos darbus; įgyvendinti Bendrabučio vidaus apdailos darbus; organizuoti ir įgyvendinti Bendrabučio vidaus apdailos darbus ir vidaus įrangos apstatymą; teikti bet kokią kitą teisės aktams neprieštaraujančią labdarą ir paramą bei kitokią pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka.

   

   

  Bendrabutis Lapiuose, Klaipėdos rajone – viena iš tokių erdvių, kurioje galioja kiek kitokie principai nei tikruose namuose – čia svajonės pildosi kur kas lėčiau, čia reikia išsikovoti vietą prie televizoriaus, kompiuterio, stalo pamokų ruošimo kambaryje, čia nesvetimi keiksmažodžiai ir šiurkštus elgesys. Čia gležnomis rankutėmis akimirkai jus gali apkabinti meilės išsiilgęs vaikas, ir pajutęs jūsų širdies šilumą, nubėgti savo reikalais. Tokią galimybę pajusti galima tik apsilankius tuose namuose.

  Vaikai auklėjami pagal visuomenės nustatytas normas, taip, kaip auklėjami šeimoje. Dauguma vaikų į bendrabutį patenka iš neigiamos socialinės aplinkos. Jie – ypatingai pažeisti, pedagogiškai apleisti, silpnos sveikatos, neturintys bendravimo, higieninių, darbinių įgūdžių, gyvenime matę tik tamsias spalvas, kentę šaltį, valkatavę, badavę, ilgą laiką augę abejingi gėriui, grožiui, kito žmogaus skausmui, todėl juose susiformavęs iškreiptas vertybių supratimas. Būna vaikų, neturinčių jokių įgūdžių – nei bendravimo, nei socialinių. Jiems nuolat reikia priminti, kad eitų daryti tą ar aną. Tuomet jie laiko auklėtojas negeromis. Neretai ir pasako: ko čia man aiškini! Jiems drausmė ir disciplina atrodo nesuvokiami: kaip galėjo taip staigiai pasikeisti gyvenimas, juk seniau jie ėjo laukais, niekas jų nekontroliavo, grįždavo namo, kada norėdavo. Būna ir tokių, kurie gali miegoti su rūbais, su batais, nesiprausę, jei tik jiems būtų leidžiama. Būna, kad vaikai žaloja save, kalba apie mirtį. Bandoma juos sugrąžinti į gyvenimą…

  Tokių vaikų elgesio ir suvokimo korekcijai patobulinti, bendrabutyje dirba ypatingai kruopštūs ir kūrybingi specialistai, kurie sukuria išskirtinai patrauklias užimtumo formas, skiria labai daug žmogiškosios šilumos, meilės, rūpesčio ir paramos. Organizuojamas aktyvus vaikų laisvalaikis, popamokinė veikla: muzikos, kompiuterių, dramos, šokių, sporto būreliai.

  Mokyklos bendrabutis įkurtas 1975 metais, kai mokykloje buvo įkurtos spec. klasės. Iki 2001m. mokyklos bendrabutyje gyveno tik turintys specialiuosius poreikius mokiniai. Mažėjant mokinių skaičiui, spec. poreikių vaikų sumažėjo, todėl į bendrabutį buvo priimami socialiai remtinų šeimų vaikai (tėvai alkoholikai, neturtas, maži atlyginimai). Nuo 2008 metų bendrabutyje yra įkurta globos grupė – laikinai netekusiems tėvų globos vaikams. Šiuo metu čia jau gyvena ir vaikai, visai netekę tėvų globos. Mokslo metų eigoje bendrabutyje nuolat gyvena 50 vaikų. Globos grupės vaikai gyvena nuolat, specialiųjų poreikių ir socialiai remtini vaikai išvyksta namo. Per vasarą be tėvų globos gyvena 26 vaikai. Juos remia valstybė. Vykdomos projektinės veiklos, kad vaikai galėtų išvažiuoti, dalyvauti vasaros stovyklose.

  Mokyklos bendrabučio pastatui virš 100 metų. Įstojus į Europos Sąjungą, bendrabutis nebeatitinka europietiškų reikalavimų. Valstybė leidžia šiam bendrabučiui FUNKCIONUOTI IKI 2015 METŲ. Bendrabutis yra 330 kv. m., avarinės būklės, nepritaikytame vaikų globai pastate. Vaikai gyvena devyniese viename kambaryje (t.y. vienas vaikas kambaryje turi tik lovą), yra 1 bendras tualetas, 1 bendras dušas, 3 prausyklės bendram naudojimui.

  Norint užtikrinti vaikų ir darbuotojų saugumą bei sveikatą, būtina naujo pastato statyba. Pagal naujuosius reikalavimus, keliamus vaikų globos namams, 1 vaikui skiriama 6 kv. m. erdvė. Vaikai turi gyventi jaukioje aplinkoje, šeimynomis, sudarant sąlygas, kuo panašesnes į sąlygas šeimoje. Tokiam projektui reikalingi apie 2 500 000 mln. Lt. Valstybė pažadėjo prisidėti prie mūsų gerų darbų…, tačiau pradžią reikia padaryti patiems. Mes tikimės visų Jūsų paramos. Kiekvienas vaikas – mūsų ateitis. Padėkime jiems, vėliau jie padės kitiems…